• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Виховна робота

Виховна робота

/Files/images/2020_2021/2005-den_vishivanki/20210520_090816.jpg

На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.

Місія закладу освіти з виховної роботи:

формування і розвиток свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатного змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Завдання виховної системи:
 • Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
 • Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
 • Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
 • Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
 • Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
 • Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху;
Виховна робота реалізується за такими напрямками:
 • Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.
 • Виховання правової культури та профілактика правопорушень.
 • Пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна підтримка учнів та вихованців.
 • Національно-патріотичне виховання.
 • Еколого-натуралістичне виховання, краєзнавство.
 • Культурологічне виховання.
 • Організація позаурочної діяльності учнів через гурткову, секційну, факультативну, дослідницьку та науково-пошукову роботу.

Кожний напрям відбито в річному плані роботи школи в доступному обсязі. Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку для самореалізації особистості кожного учня.

Система виховної роботи школи забезпечує:
 • активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;
 • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;
 • розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;
 • згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;
 • соціальну захищеність і підтримку учнів;
 • співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;
 • співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;
 • концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Управління шкільною виховною системою здійснюється через конкретизацію цілей виховання, розширення видів діяльності, введення інновацій у виховний процес, діяльність соціально–психологічної служби розширення взаємодій з середовищем. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу. Тому в школі визначено коло питань для приоритетного вирішення сутності виховного процесу, функцій, які спрямовані на розв’язанні проблеми становлення творчої особистості.

У центрі виховного процесу є особистість — її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самосвідомість, характер. Уся виховна робота школи спрямована на кінцевий результат — випускника Школи життєтворчості, який повинен володіти наступними якостями, вміннями.

Основними принципами організації виховного простору школи життєтворчості є:
 • Максимально можлива свобода учня у виборі форми та міри власної участі у виховному просторі;
 • Створення сприятливих можливостей щодо розвитку та здійснення життєтворчості учня, набуття та реалізації ним індивідуально-особистісних технологій життєтворчості.
 • Заохочення учня до визначення власних цілей та завдань, вироблення індивідуального плану участі у виховному просторі.
 • Врахування особистісних особливостей учня: його досвіду, рівня знань, здібностей, стилю життя, актуального стану його життєвої компетентності.
 • Орієнтація на самостійну активну участь учня у виховному просторі;
 • Обов’язковий самоаналіз та самооцінку учнем власних результатів.


Нормативно-правове забезпечення виховного процесу
Учнівське самоврядування
Національно-патріотичне виховання
Правове виховання
Євроклуб
Безпека життєдіяльності
Протидія булінгу
Оздоровлення
Профорієнтація
Класному керівникові


Лист МОН "Щодо міжнародної акції «16 днів проти насильства»" від 15.11.2022 № 1/6885-22

Лист МОН "Щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства" від 10.11.2022 № 4/3250-22

Наказ по ХЗОШ 57 від 03.10.2022 "Про створення Дружини юних рятувальників-пожежних"
Наказ по ХЗОШ 57 від 03.10.2022 "Про підготовку й проведення в режимі онлайн Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності"
Наказ по ХЗОШ 57 від 30.09.2022 "Про участь у Всеукраїнському місячнику бібліотек і проведення Місячника шкільних бібліотек"
Наказ по ХЗОШ 57 від 01.09.2022 "Про організацію виховної роботи у 2022/2023 навчальному році"
Наказ по ХЗОШ №57 від 31.08.2022 "Про організацію роботи щодо національно-патріотичного виховання"
Наказ по ХЗОШ №57 від 07.06.2022 "Про підсумки виховної роботи за 2021/2022 навчальний рік"


План заходів дружини юних рятувальників–пожежних Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради харківської області у 2022/2023 навчальному році

№ з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні
1. Створення шкільної Ради дружин юних рятувальників-пожежних. Визначення структури загону. Розподіл обов’язків Жовтень 2022 Супрунова О.М., Пантелеєва С.О.
2. Затвердження плану роботи проведенні засідань. Вивчення основ пожежної профілактики Протягом року Пантелеєва С.О.
3. Проведення Єдиного уроку безпеки у форматі онлайн для 7-9 класів Вересень-жовтень 2022 р. (за окремим графіком) Супрунова О.М. Коліщак А.С., інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій по Холодногірському району Харківського РВ управління ГУ ДСНС України у Харківській області
4. Вивчення правил пожежної безпеки та дій у разі виникнення пожежі. Вікторина «НІ- побутовим пожежам» Листопад 2022 Пантелеєва С.О.
5. Онлайн зустріч дружини юних рятувальників-пожежних з фахівцями відділу запобігання надзвичайних ситуацій по Холодногірському району Харківської міської територіальної громади Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області Листопад 2022 Пантелеєва С.О. Коліщак А.С., інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій по Холодногірському району Харківського РВ управління ГУ ДСНС України у Харківській області
6. Ознайомлення з пожежною технікою, засобами зв’язку, системи автоматичного пожежогасіння. Випуск буклетів «Вогонь – друг, вогонь – ворог» Протягом року Пантелеєва С.О.
7. Відвідування районного музею пожежної справи Грудень 2022 (за графіком) Пантелеєва С.О.
8. Бесіди на протипожежну тематику перед Новорічними святами (1-11 кл.) Грудень 2022 Класні керівники
9. Конкурс малюнку «Щоб не виникло пожеж» Січень 2023 Пантелеєва С.О., Яковенко О.О.
10. Взяти участь у проведені І (районного) етапу фестивалю дружин юних рятувальників-пожежних закладів загальної середньої освіти Лютий 2023 Пантелеєва С.О.
11 Взяти участь у проведені відеомосту з фахівцями медичної установи району щодо організації домедичної допомоги в надзвичайних ситуаціях Березень 2023 Пантелеєва С.О.
12. Взяти участь у районному конкурсі скрапбукінгів щодо звіту дружин юних рятувальників-пожежних закладів загальної середньої освіти Квітень 2023 Пантелеєва С.О.
13. Відвідування Холодногірського РВ у м. Харкові ГУ ДСНС України в Харківській області з подальшою демонстрацією пожежної техніки Травень 2023р. Супрунова О.М. Коліщак А.С., інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій по Холодногірському району Харківського РВ управління ГУ ДСНС України у Харківській області
14. Організація роботи дружин юних рятувальників-пожежних в таборі відпочинку «Веселка» Червень 2023р Супрунова О.М.


Літні канікули_Правила безпечної поведінки_ХЗОШ №57_

Facebook

02.06.2023 — у ХЗОШ 57 пролунав останній в 2022/2023 навчальному році дзвоник

Facebook

СВЯТО ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА 2023_ХЗОШ 57_

Facebook

Уже традиційними стали зустрічі учнів і вчителів нашої школи з викладачами Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Метою сьогоднішнього методичного семінару було надання допомоги в написанні мотиваційного листа, необхідного для вступу до закладу вищої освіти. Ткач Ольга Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства і лінгводидактики, ознайомила всіх учасників семінару із вимогами до форми, змісту, стилю та процедури подання мотиваційного листа.

Facebook

Учні нашого закладу освіти відвідали онлайн-зустріч з представниками Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами

Facebook

День вишиванки_ХЗОШ 57_

Facebook

Онлайн-зустріч випускників нашого закладу освіти з представниками Харківського національного університету внутрішніх справ

Facebook

15 травня – Міжнародний день сім’ї_ХЗОШ 57_

Facebook

Діти ХЗОШ 57 традиційно вітають з Днем матері своїх матусь

Facebook

Творча співпраця Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №57 із Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди

Facebook

Творча співпраця з Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди

Facebook

Алея випускників ХЗОШ 57

Facebook

11 травня у Холодногірському районі відбулося нагородження учнів ХЗОШ 57, учасників районного етапу конкурсу дружин юних рятувальників-пожежних

Facebook

Всеукраїнський проєкт "Flowers4School" ("Квіти для школи")

Facebook

Всеукраїнський фестиваль-огляд «Ватра»

Facebook

День Європи

Facebook

8 травня в Україні та світі відзначають День пам’яті та примирення

Facebook

План проведення Тижня патріотичного виховання з 08.05.2023 по 12.05.2023

№ з/п Захід Дата Відповідальний
1. Акція «Голуб миру» (1-11 класи) Протягом тижня Супрунова О.М.
2. Круглий стіл «Сторінками історії мого рідного міста» (9-11 класи) 08.05.2023 Баранська Н.В.
3. Участь у районній акції «Зроби мак пам’яті» (1-11 класи) 08.05.2023 Яковенко О.О.
4. Уроки пам’яті «Пам’ятаємо минуле заради пам’яті» (5 – 6 класи) 08.05.2023 Класні керівники
5. Літературний челендж «Прочитай книгу про війну» Протягом тижня Класні керівники, бібліотекар школи
6. Урок-реквієм «Не загасити пам’яті вогонь» (7-9 класи) 09.05.2023 Зінченко В.В.
7. Презентація « Діти Харкова за мир» 10.05.2023 Гриценко С.В.
8. Конкурс малюнків « З Україною в серці», «Миру в Україні бути!» (1-6 класи) 11.05.2023 Класні керівники
9. Виховні години «Герої не вмирають. Пам’ять про них житиме вічно!» (1-4 класи); «Наші земляки, що захищають неньку-України!» (5-8 класи) «Герої не вмирають» (9-11 класи) 12.05.2023 Класні керівники
10. Розміщення на сайті інформації щодо проведення заходів Протягом тижня Маслова С.В.

Учні ХЗОШ №57 Холодногірського району долучаються до Всеукраїнського проєкту "Мішечок"

Facebook

4 травня — Міжнародний день протидії булінгу

З метою профілактики виникнення даного явища практичним психологом ХЗОШ 57 проведені профілактичні бесіди з учнями 10-Б, 5-Б, 8-В класів.

Facebook

04.05.2023 представником відділу запобігання надзвичайних ситуацій по Холодногірському району Харківськоі міської територіальної громади Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області з учнями нашого закладу освіти проведено інформаційно-просвітницьку роботу

Facebook

Паславська Марія, учениця ХЗОШ 57, одержала перемогу в Міжнародному фестивалі-конкурсі "Я — творча Україна"

Facebook

Івко Кіра, учениця ХЗОШ №57 перемогла в Відкритому регіональному конкурсі читців художнього слова «З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»

Facebook

Красікова Анастасія, учениця ХЗОШ №57, перемогла в Відкритому регіональному конкурсу читців художнього слова «З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»

Facebook

01.05.2023 для учнів нашого закладу освіти було проведено виховну годину: "Кібербулінг як проблема віртуального спілкування"

Facebook

28.04.2023 — Всесвітній день охорони праці

Facebook

План заходів ХЗОШ №57 щодо відзначення Всесвітнього дня охорони праці в 2023 році під девізом «Безпечне та здорове робоче середовище – основний принцип та право на роботі»

№ з/п Зміст заходів Термін проведення Відповідальний
1. Інформаційний вісник до Всесвітнього дня охорони праці у 2023 році під девізом «Безпечне та здорове робоче середовище – основний принцип та право на роботі». 28.04.2023 Панкратова Н.М., заступник директора з навчально-виховної роботи
2. Презентація з основ безпеки життєдіяльності «Інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності». Протягом квітня Попова І.В., педагог-організатор
3. Конкурс малюнку «Охорона праці очима дітей». 24.04-28.04 Класні керівники 1-5-х класів
4. Проведення онлайн – виховних годин: - «Охорона праці та техніка безпеки» (1-4 класи); - «Безпечна праця – право кожної людини» (5-11класи) 28.04.2023 Класні керівники 1-11-х класів
5. Бесіда з техпрацівниками школи «Охорона праці – це захищене життя і здоров’я на робочому місці» 28.04.2023 Завгосп школи Партола Л.В.
6. Поповнення матеріалами куточку з охорони праці Квітень Попова І.В., педагог-організатор
7. Тематична виставка літератури в бібліотеці закладу освіти; виготовлення буклетів, пам’яток щодо охорони праці Квітень Чечельницька С.О., бібліотекар школи
8. Висвітлення інформації про проведення Всесвітнього дня охорони праці на сайті школи Квітень Маслова С.В., відповідальна за сайт

26 квітня 37 річниця Чорнобильської трагедії та Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф

Facebook

Флешмоб пам’яті «Дзвони Чорнобиля»

Facebook

План заходів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи

Зміст роботи Місце проведення, категорія Термін проведення Відповідальні
1. Виховні години, години спілкування і залученням представників РВ ДСНС «Слава і шана ліквідаторам аварії на ЧАЕС», «Чорнобильська катастрофа: причини та наслідки», «Пам’ятаємо і вшановуємо» 1-11 кл. 19.04-26.04 Класні керівники
2. Тематична книжкова виставка в бібліотеці: «Із чорнобильського вогню в безсмертя» Бібліотека 19.04-26.04 Чечельницька С.О.
3. Онлайн-виставки малюнків «Мій біль - Чорнобиль» Сайт закладу освіти 19.04-30.04. Супрунова О.М. , класні керівники
4. Інформаційна година: «Іншої землі у нас не буде, нам потрібно нашу зберегти» 5-11 кл. 25.04-26.04 Класні керівники
5. Уроки мужності «І біль, і пам’ять, і тривога…» 10-11 кл. 25.04-26.04 Учителі предмету «Захист України»
6. Тематичні години спілкування, диспути «Чорнобиль. Забути цього неможливо» 10-11 кл. 19.04-28.04. Баранська Н.В., Зінченко В.В.
7. Тематичні уроки географії «Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС» з показом фрагментів документального фільму про будівництво саркофагу 8-11 кл. 19.04-28.04 Лазуренко А.І.
9. Тематична виставка художньої та історичної літератури «Чорна трагедія на кольоровій землі» Сайт закладу освіти 19.04-30.04. Чечельницька С.О.
10. Хвилина мовчання Перед початком уроків 26.04.2023 Супрунова О.М.
11. Урок –реквієм «Чорнобиль – біль і трагедія українського народу» 1-й урок 26.04.2023 Класні керівники
12. Відеозустрічі з учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС «Герої сьогодення », «Подвигу немає забуття» 5-11 кл. 19.04.-26.04.2023 Класні керівники
13. Районний флешмоб пам’яті «Дзвони Чорнобиля» (фото з виготовленим паперовим журавликом) 1-11 кл. 25.04.2023 Яковенко О.О., класні керівники
14. Розміщення на сайті інформації про проведення заходів з нагоди 37-ї роковини Чорнобильської катастрофи Заклад освіти 26.04.2023 Маслова С.В., Онищенко Л.О.

Вітаємо учня ХЗОШ №57 Миронова Макара з перемогою у Відкритому чемпіонаті м. Дніпра (ПВВС «Метеор») з плавання та здобуттям 4 золотих медалей

Facebook

17 квітня — День пожежної охорони

Facebook

17 квітня — День цивільного захисту

Facebook

ПЛАН підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

№ з/п Заходи Час та місце проведення Хто проводить Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
ПІДГОТОВЧИЙ ПЕРІОД
1. Розгляд на засіданні педагогічної ради питання про стан цивільного захисту в школі, вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, області, району, міста з питань підготовки учнів згідно з програмою предметів «Основи здоров'я» та «Захист України» Онлайн-конференція Директор, посадова особа з питань ЦЗ
2. Обговорення порядку і послідовності проведення «Дня ЦЗ», об’єктового тренування та тренування з відпрацювання дій на випадок пожежі Квітень конференцзала, територія школи Директор та відповідальні особи
3. Залучення до проведення «Дня ЦЗ», громадських організацій, фахівців Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Квітень Посадова особа з питань ЦЗ
4. Організація та здійснення контролю за якістю занять згідно з програмою «Основи здоров’я» та «Захист України» Квітень Директор, посадова особа з питань ЦЗ
5. Інструктаж для вчителів та технічного персоналу з основних тем ЦЗ підготовки працівників об’єкту 06.04.2023 Директор, посадова особа з питань ЦЗ
6. Організація та перевірка засобів протипожежного захисту та способів оповіщення про пожежу, надзвичайну ситуацію Квітень Заступник директора з ЦЗ
7. Проведення заходів з пропаганди ЦЗ та питань забезпечення життєдіяльності людини. Підготовка лепбуків, буклетів за відповідними темами. Квітень Директор, посадова особа з питань ЦЗ, класні керівники
8. Організація у шкільній бібліотеці виставок книжок, брошур, альбомів з тематики «Цивільний захист та захист населення», «Надзвичайні ситуації та дії населення під час них», «Людина в екстремальних ситуаціях», «Людина та навколишнє середовище», «Запобігти, врятувати, допомогти», «Знай та умій», «Пожежна безпека у вашому житті». Підготовка наочної агітації, плакатів, схем та пам’яток щодо дій під час надзвичайних ситуацій Квітень Директор, посадова особа з питань ЦЗ, класні керівники, завідувач бібліотеки
9. Удосконалення навчально-матеріальної бази школи: оновлення кабінету «Захисту України ». Квітень Директор, посадова особа з питань ЦЗ, класні керівники
ПРОВЕДЕННЯ «Дня цивільного захисту»
1. Збір керівного складу ЦЗ школи (онлайн) 17.04.2023 Директор
2. Доповіді керівного складу ЦЗ школи, посадової особи з питань ЦЗ (начальника штаба керівництва тренуванням) про готовність постійного складу та ланок (постів) до проведення заходів згідно плану «Дня ЦЗ» 17.04.2023 Керівний склад ЦЗ, посадова особа з питань ЦЗ
3. Єдиний урок: «Правила безпеки під час війни»( 1- 4кл.); «Як діяти при виникненні надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу» ( 5-8 кл.); «Тероризм – загроза людству!» (9-11 клас) 17.04.2023 Класні керівники
4. Виготовлення буклетів «Алгоритм дій під час повітряної тривоги» 10.04.2023-14.04.2023 Вчителі предметів «Основи здоров’я», «Захист України»
5. Практичні онлайн-заняття: «Засоби індивідуального захисту», «Найпростіші засоби пожежогасіння», «Надання домедичної допомоги» 17.04.2023 Вчителі предметів «Захист України»
6. Конкурс малюнків « Будь обережним. Захисти себе сам!» 10.04.2023-14.04.2023 Класні керівники
7. У межах проведення Дня цивільного захисту спланувати проведення навчальної евакуації працівників закладу освіти та відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. 17.04.2023 Посадова особа з питань ЦЗ
8. Перегляд навчальних роликів, відео-матеріалів «Безпека дітей під час війни», «Правила поводження під час обстрілу», «Небезпечні предмети», «Увага! Повітряна тривога» тощо 17.04.2023 Класні керівники
9. Робота штабу керівництва тренуванням, ланок (постів) згідно ввідної «Пожежа» Посадова особа з питань ЦЗ
- надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілим (перегляд відероликів) Командир санітарного посту
- проведення евакуації згідно ввідної «Пожежа»; Голова комісії з питань евакуації, командир ланки охорони громадського порядку
10 Висвітлення інформації про хід заходів «Дня ЦЗ» 17.04.2023 Заступник директора з навчально-виховної роботи, посадова особа з питань ЦЗ
ПІДСУМКИ «Дня цивільного захисту»
1. Підсумки проведення «Дня ЦЗ», з керівним складом ЦЗ, педагогічним колективом школи 17.04.2023 Директор, посадова особа з ЦЗ
2. Підготовка звіту про організацію проведення «Дня ЦЗ» 17.04.2023 Посадова особа з питань ЦЗ

Свято Великодня

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

З 10.04.2023 по 14.04.2023 у нашому закладі освіти проведено Тиждень права

Facebook

План проведення Тижня правової освіти та правових знань з 10.04.2023 — 14.04.2023

№ п/п Заходи Дата Виконавець
1. Ділова гра «Підлітки мають знати свої права» 10.04.2023 Баранська Н.В.
2. Тренінг «Соціально-психологічні причини злочинної поведінки неповнолітніх» згідно з графіком заст. директора з навчально-виховної роботи
3. Конкурс малюнків «Права у моєму житті» 11.04.2023 Яковенко О.О.
4. Конкурс творів «Люди, які прославили мій край» 12.04.2023 Назаренко Л.Я. Ткачук П.О.
5. Тематичні години спілкування: «Символи моєї держави» «Моральні цінності мого народу» «Ми – єдиний народ»» 13.04.2023 Класні керівники
6. Перегляд науково-популярного фільму «Конвенція про права дитини» протягом тижня Адміністрація школи
7. Усний журнал «Моя земля – земля моїх предків» 13.04.2023 Баранська Н.В.
8. Лекція «Торгівля людьми - грубе порушення прав громадянина». 14.04.2023 Пантелеєва С.О.
9. Онлайн-зустріч з старшим інспектором сектору рекрутингу та оперативного пошуку Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області, Федоровою Людмилою Олександрівною 14.04.2023 Супрунова О.М., класні керівники

13.04.2023 – Для учнів 4 класів нашого закладу освіти було проведено урок-вікторину «Безпечний інтернет»

Facebook

12 квітня — Всесвітній день авіації та космонавтики

Facebook

7 квітня – Всесвітній день здоров’я_ХЗОШ 57_

Facebook

07.04.2023 з метою протидії інформаційній війні, яку веде російська федерація в межах повномасштабної війни проти України, учні 8-11класів у форматі Zoom-конференції зустрілись із співробітником Департаменту кіберполіції старшим інспектором сектору рекрутингу та оперативного пошуку управління протидії кіберзлочинам у Харківській області Федоровою Людмилою Олександрівною та обговорити проєкт "МРІЯ"

Facebook

Нагородження учнів нашого закладу освіти Подякою Асоціації ДЮГО учнівського самоврядування «Однодумці» Холодногірського району

Facebook

04.04.2023 — Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки

Facebook

03.04.2023 в межах профілактичного напрямку з учнями 5-А класу проведено бесіду: «Поведінка і здоров’я людини», з учнями 11-А та 9-Б класів: «Підліткові компанії, їх вплив на особистість та поведінку»

Facebook

Учениця 5-Б класу ХЗОШ 57, Тангєєва Софія здобула перемогу в спортивному марафоні «AVA SportChallenge 2.0»

Facebook

Учні нашого закладу освіти здобули перемогу в районному дистанційному фестивалі мистецтв "ШЛЯХ ДО ЗІРОК - 2023"

Facebook

29.03.2023 учні нашого закладу освіти брали активну участь у спортивно-розважальній програми, яка відбулась у Холодногірському районі

Facebook

Facebook

Відповідно до затвердженого плану проведення весняних канікул з 27.03.2023 по 02.04.2023 вчителями нашого закладу освіти здійснюються онлайн-заходи з учнями

Facebook

Facebook

План проведення весняних канікул з 27.03.2023 по 02.04.2023

№ з/п Назва заходу Дата Клас Відповідальний Посилання
1 Усний журнал «Веснонька-весна прийшла, людям радість принесла» 27.03.2023 1-А Маслова С.В. ttps://us04web.zoom.us/j/9839960454?pwd=aVpNeXhvQ2UvOGsyd01qR1FIT2Ywdz09
2. Онлайн-екскурсія «Моринці - колиска Тараса Шевченка» 27.03.2023 1-Б Гриценко С.В. https://us05web.zoom.us/j/6549444460?pwd=TUlteGwyY3ZxVklpK3NVb29IeExxQT09
3. Онлайн-зустріч «Сам удома: корисні підказки» 30.03.2023 2-А Івко А.В. https://us05web.zoom.us/j/84417683129?pwd=cXkzUms4T0dGNUdvNC9LNTE1TklJdz09
4. Урок-подорож «Мандрівка до весняного лісу» 30.03.2023 2-Б Дорошенко А.Є https://us05web.zoom.us/j/85247117596?pwd=TDRNNTFFbVVKU0lPL0VhbXh5Qmp3UT09
5. Віртуальна подорож «Природа навколо нас» 29.03.2023 3-А Попова І.В. https://us04web.zoom.us/j/73823951393?pwd=cNGPLp6I101ijUOBuhbf5-ToVUhWfe.1
6. Заочна мандрівка «Країна, в якій ми живемо» 28.03.2023 3-Б Ісламова С.І. ttps://us04web.zoom.us/j/74279414119?pwd=bvaREBHxOa6ZyRzsCTrAAKToa1UFIH.1
7. Віртуальна подорож «Найвидатніші музеї світу» 30.03.2023 4-А Чернуха Н.І. https://us05web.zoom.us/j/3804199355?pwd=SHcxTkZjRzBvZ1UzTit2Q2tiL1ZSUT09
8. Віртуальна екскурсія «З чого починається весна» 29.03.2023 4-Б Солопіхіна В.М. https://meet.google.com/juk-oevk-emh
9. Віртуальна екскурсія «Незвичайні музеї України» 29.03.2023 4-В Марченко К.А. https://us05web.zoom.us/j/9334218891?pwd=dHpCcEgxMTF0V2lTQVlEQzR1NlJSZz09
10. Класна година «Кібербулінг - агресія в інтернеті» 28.03.2023 5-А Руденко Т.М. ttps://meet.google.com/ozv-xfgo-ocr
11. Інтерактивне заняття «Світ людських емоцій та почуттів 29.03. 2023 5-Б Пантелеєва С.О. https://meet.google.com/jmy-cmqc-aah
12. Віртуальна подорож «Озера України і їх краса» 31.03 2023 6-А Лазуренко А.І. https://meet.google.com/jdc-ahfn-voq
13. Віртуальна пішохідна екскурсія. «Правила переходу вулиць і доріг» 28.03.2023 6-Б Супрунова О.М. https://us05web.zoom.us/j/4608193562?pwd=R3pkQ2tjWThtS2VaNnNmU3lWbDBWZz09
14. Інтерактивна презентація «Інформаційна гігієна в цифровому просторі» 30.03.2023 7-А Удовіченко Л.Г. https://us05web.zoom.us/j/3804199355?pwd=SHcxTkZjRzBvZ1UzTit2Q2tiL1ZSUT09
15. Урок - подорож «Визначні місця нашої Батьківщини» 27.03.2023 7-Б Зінченко В.М. https://us04web.zoom.us/j/73161248964?pwd=lYfPhbZWQjcZsyFboBe80UKDkN22Oe.1
16. Виховна година «Символи України» 27.03.2023 8-А Панкратова Н.М. https://us04web.zoom.us/j/79454556190?pwd=LAZmaX4RqzUY9ei792DVrfafwJJ7ug.1
17. Година-спілкування «Сучасні молодіжні субкультури» 30.03.2023 8-Б Красікова В.С. ttps://us04web.zoom.us/j/3023633917?pwd=eXZodEp0TGdJN2tPRCtTN3pxU1F0UT09
18. Віртуальний мандрівка «Українськими музеями під відритим небом» 27.03.2023 8-В Онищенко Л.О. https://meet.google.com/mmd-rrwh-ogu?pli=1
19. Година спілкування «Знаємо свої права - виконуємо свої обов'язки» 28.03.2023 9-А Кувайцева І.Г. https://meet.google.com/pmw-pgtg-tfk
20. Вебінар «Відчуй себе в безпеці. Протидія кібербулінгу!» 28.03.2023 9-Б Баранська Н.В. meet.google.com/eti-vfhh-iip
21. Круглий стiл «Що мене цiкавить? Як обрати професiю?» 31.03.2023 10-А Зінченко Н.А. https://meet.google.com/xve-zuuk-ota
22. Віртуальна подорож «У країну професій» 28.03.2023 10-Б Чорна А.І. https://us04web.zoom.us/j/4950162333?pwd=UFWIamKpsQIUZgq605Ezw1khC8i5Z8.1
23. Віртуальна подорож «Університети рідного міста» 30.03.2023. 11-А Паславська О.В. http://meet.google.com/sgr-xxmr-yxr

Напередодні шкільних канікул у нашому закладі освіти було проведено не тільки профілактичні заходи з безпеки життєдіяльності учнів, різних видів надзвичайних ситуацій, запобігання та попередження дитячого травматизму, а й відбувся масштабний виставковий конкурс лепбуків та нетворкінгів «Безпечні весняні канікули», ініційований департаментом безпеки та здорового способу життя Асоціації ДЮГО учнівського самоврядування «Однодумці»

Facebook

20.03.2023 — 24.03.2023 — Тиждень образотворчого мистецтва

Facebook

План проведення тижня образотворчого мистецтва

№ з/п Назва заходу Дата Клас Відповідальний
1 Перегляд презентації «Кольоровий тиждень» 20.03.2023 6-Б Кувайцева І. Г.
2 Майстер-клас. Натюрморт «Весняні квіти» 21.03.2023 6-Б Пантелеєва С. О.
3 Майстер-клас. «Історичні персонажі в образотворчому мистецтві» 22.03.2023 6-А Пантелеєва С. О.
4 Виставка малюнків «Мої безпечні весняні канікули» 22.03.2023 7-А Удовіченко Л. Г.
5 Художня майстерня «Без верби й калини нема України» 22.03.2023 5-А 5-Б Кувайцева І. Г.
6 Майстер-клас нетрадиційного малювання «Тюльпани» 24.03.2023 5-А 5-Б Кувайцева І. Г.
7 Творча майстерня «Безпечні канікули очима дітей» 15.03.2023 7-Б Зінченко В. В.

Весняні канікули_Правила безпечної поведінки_ХЗОШ №57

Напередодні весняних канікул у ХЗОШ №57 зі здобувачами освіти було проведено попереджувальні заходи з попередження всім видам дитячого травматизму під час весняних канікул.

Facebook

Учні нашого закладу освіти долучились до відзначення Всесвітнього тижня грошей (англ. Global Money Week 2023)

Facebook

У нашому закладі освіти систематично проводиться просвітницька робота щодо пропагування здорового способу життя серед підростаючого покоління

Facebook

22.03.2023 серед учнів нашого закладу освіти було проведено просвітницький онлайн-захід за темою «Безпека в інтернеті під час дистанційного навчання»

Facebook

22.03.2023 в ХЗОШ 57 відзначили Всесвітній день води

Facebook

21.03.2023 — зустріч учнів нашого закладу освіти зі студентами українського мовно-літературного факультету ім. Г.Ф. Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Facebook

21.03.2023 у межах проведення роз’яснювальної роботи щодо пожежної тематики команда «Смолоскип» ДЮПР провела конкурс плакатів

Facebook

Учителі ХЗОШ 57 разом з представниками шкільної дружини юних рятувальників-пожежних (ДЮРП) систематично проводять виховні години, під час яких навчають дітей правил мінної безпеки та поводження з підозрілими предметами. У простій і доступній формі вчителі пояснюють підліткам і малечі, як убезпечити своє життя від мін і снарядів.

Facebook

З 13.03 по 17.03.2023 у школі проведено Тиждень художньої культури та музичного мистецтва

Facebook

Заходи з безпеки життєдіяльності_ХЗОШ 57_

Учителі ХЗОШ 57 разом з представниками шкільної дружини юних рятувальників-пожежних (ДЮРП) систематично проводять заходи з безпеки життєдіяльності основною метою яких є допомогти сформувати у здобувачів освіти свідоме ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіти основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки у повсякденному житті та при виникненні надзвичайних ситуацій.

Facebook

15 березня 2023 учні нашого закладу освіти долучились до Всеукраїнського уроку з профорієнтації

Facebook

План проведення тижня художньої культури та музичного мистецтва 13.03.2023 – 17.03.2023

№ з/п Назва заходу Дата Клас Відповідальний
1 Перегляд презентації «Соната. Цікаво для шостикласників» 13.03.2023 6-Б Кувайцева І.Г.
2 Колективне спілкування «Ток-шоу в нашому житті» 14.03.2023 9-А Кувайцева І.Г.
3 Цікаві «факти –родзинки з життя композиторів» 14.03.2023 8-А Кувайцева І.Г.
4 Заповнення тематичних музикознавчих кросвордів 14.03.2023 9-Б Кувайцева І.Г.
5 Майстер-клас «Фонтан-дельфін з пластиліну» 15..03.2023 6-Б Кувайцева І.Г.
6 Мистецький брейн-ринг «Знавці театру» 15.03.2023 5-А Кувайцева І.Г.
7 Перегляд презентації «Романтизм в українській музиці» 15.03.2023 8-Б Кувайцева І.Г.
8 Урок-єднання «Українська пісня – душа нашого народу» 16.03.2023 7-Б Кувайцева І.Г.
9 Музична вікторина 16.03.2023 6-А Кувайцева І.Г.
10 Створення ілюстрацій до циркової вистави 17.03.2023 5-А Кувайцева І.Г.
11 Театральна майстерня «Декорації східного театру» 17.03.2023 5-Б Кувайцева І.Г.
12 Фотоквест «Музичні інструменти в кадрі» 17.03.2023 6-А Кувайцева І.Г.
13 Колективний колаж «Сучасні музичні стилі» 17.03.2023 7-А Кувайцева І.Г.
14 Віртуальна екскурсія до Харківського художнього музею 17.03.2023 9-А Кувайцева І.Г.

Вітаємо з перемогою учня нашого закладу освіти, Кравченка В'ячеслава (7-А клас), який посів І місце у Чемпіонаті України серед учнів з таеквон-до І.Т.Ф.. Гідно себе представили та продемонстрували неабиякий результат на змаганнях ще 2 учні нашої школи Луговий Герман (3-Б клас) та Пісецький Кирило (5-Б клас).

Пишаємося вами і вболіваємо за Україну!

Facebook

Заходи з нагоди відзначення Дня народження Тараса Григоровича Шевченка, українського поета, художника, мислителя_ХЗОШ 57_

Facebook

Тиждень української мови та літератури (06.03.2023 – 10.03.2023)_ХЗОШ 57_

Facebook

План проведення Тижня української мови та літератури (06.03.2023 – 10.03.2023)

№ з/п Назва заходу Дата Клас Відповідальний
1 Перегляд презентації «Петро Яцик – справжній українець» 06.03.2023 5-А Ткачук П.О.
2 Творче уявлення за сюжетом казки «Світло» 06.03.2023 6-Б Супрунова О.М.
3 Лінгвістичні експерименти 06.08.2023 7-А Удовіченко Л.Г.
4 Заповнення тематичних мовознавчих кросвордів 07.03.2023 7-Б Назаренко Л.Я.
5 Створення хмар слів «Без мови рідної, юначе, народу нашого нема» 07.03.2023 6-Б Супрунова О.М.
6 Мовознавчий брейн-ринг «Знавці синтаксису» 07.03.2023 8-В Ткачук П.О.
7 Лінгвістична гра «Заміни одним словом» 07.03.2023 10-А Удовіченко Л.Г.
8 Урок-єднання «Українська мова-наша душа» 08.03.2023 9-А Ткачук.П.О.
9 Конкурс читців вивчених поезій «Яке прекрасне рідне слово!» 08.09.2023 5-Б Назаренко Л.Я.
10 Створення ілюстрацій до творів Т.Г. Шевченка 09.03.2023 6-А Назаренко Л.Я.
11 Літературне читання «Шевченкове слово живе серед нас» 08.03.2023 8-А Панкратова Н.М.
12 Фотоквест «Шевченко в кадрі» 09.03.2023 9-А Ткачук П.О.
13 Літературна вікторина за вивченими творами Т.Г. Шевченка 09.03.2023 9-Б Удовіченко Л.Г.
14 Складання акровіршів про Т.Г. Шевченка 09.03.2023 10-Б Удовіченко Л.Г.
15 Урок-реквієм «Шевченкове слово у віках не старіє» 09.03.2023 11-А Супрунова О.М.
16 Інформаційна хвилинка «Незабутній Т.Г. Шевченко 10.03.2023 11-А Супрунова О.М.
17 Мовно-літературна вікторина «Ну що б, здавалося, слова?» (за участі студентів українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, членів студентського наукового товариства) 10.03.2023 11-А 10-А 10-Б Удовіченко Л.Г.

Вітання з нагоди 8 Березня

Facebook

Facebook

Кібербезпека стала надзвичайно важливою у сучасному суспільстві. Школярі без необхідних знань можуть натрапити на чимало небезпек в інформаційному середовищі.

Останнім часом спостерігається активізація однієї молодіжної субкультури, яка несе негативний вплив на дітей підліткового віку. Серед неповнолітніх поширився молодіжний рух, учасники якого організовують бійку з опонентами.

Освітяни нашого закладу освіти систематично проводять відповідні бесіди з учнями, в ході яких їм розказують про безпечне користування інтернетом, ознайомлюють з поняттям «субкультура», «молодіжна субкультура», «неформальний рух», виділяють основні характеристики молодіжних субкультур, аналізують плюси і мінуси кожної молодіжної субкультури, виховують в учнів неупереджене ставлення до представників молодіжних субкультур, здатність розуміти їх як людей.

Facebook

03.03.2023 – Конкурс малюнку "Вогонь – друг, вогонь – ворог": ДЮРП_ХЗОШ 57

Facebook

27.02.2023 – 03.03.2023 – Тиждень літератури

Facebook

План проведення Тижня літератури (27.02.2023 – 03.03.2023)

Дата Захід Клас Відповідальний
27.02.23 Відкриття тижня літератури. Віртуальна екскурсія «Музеї літературних героїв» 6- А 8-Б Учитель зарубіжної літератури Чорна Алла Іванівна
28.02.23 Літературний калейдоскоп «Життєві уроки від літературних героїв» 10-Б Учитель зарубіжної літератури Чорна Алла Іванівна
01.03.23 Перегляд екранізацій творів зарубіжних письменників 10-А 8-Б Учитель зарубіжної літератури Чорна Алла Іванівна
01.03.23 Віртуальна виставка-конкурс малюнків 6-Б Учитель зарубіжної літератури Чорна Алла Іванівна
02.03.23 Інтелектуальні ігри «Літературний поєдинок» 8-А 8-Б 8-В Учитель зарубіжної літератури Чорна Алла Іванівна
03.03.23 Літературний калейдоскоп «Книги для підлітків: топ 20- ти цікавих видань» 11-А Класний керівник Учитель зарубіжної літератури Чорна Алла Іванівна
03.03.23 Інформаційна хвилинка « Як твориться книга?» Підведення підсумків тижня 6 -Б Учитель зарубіжної літератури Чорна Алла Іванівна

Дружина юних рятувальників-пожежних (ДЮРП)_ХЗОШ 57

Facebook

26 лютого в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації

Facebook

Свято Масляної_ХЗОШ 57_

Facebook

21 лютого – Міжнародний день рідної мови_ХЗОШ 57_

Facebook

20.02.2023 – День Героїв Небесної Сотні

Facebook

13.02.2023 – 17.02.2023 – Тиждень англійської та французької мов_ХЗОШ 57

Facebook

Учениця 11-А класу ХЗОШ 57, Литвин Дар'я, брала активну участь у марафоні добра «Добро починається з тебе».

Facebook

16.02.2023 – ДЕНЬ ЄДНАННЯ УКРАЇНИ

Facebook

15.02.2023 – День вшановування учасників бойових дій на території інших держав

Facebook

День святого Валентина в улюбленій ХЗОШ 57

Facebook

План проведення тижня англійської та французької мов

Дата Заходи Клас
13.02.23 1) Відкриття тижня англійської та французької мов
2) Конкурс на кращу проектну роботу «Welcome to Europe»
3) Конкурс «Найкращий знавець англійської мови»(за віковими групами)
1 – 11 класи


10 – 11 класи


3 – 7 класи
14.02.23 1) Майстер-клас «Виготовлення Валентинки»
2) Інтелект-шоу «Цікава англійська» (за віковими групами)
3) Конкурс «Найкращий знавець французької мови»
1 – 4 класи

5 – 11 класи


5 класи
15.02.23 1) Конкурс кросвордів «Words»
2) Квест-гра «Весела англійська»
3) Квест-гра «Весела французька»
5 – 9 класи

1 – 4 класи

5 класи
16.02.23 1) Брейн-ринг «Хто знає англійську краще?»
2) Конкурс на кращу проектну роботу «Great Inventions»
8 – 11 класи

9 класи
17.02.23 1) Віртуальна екскурсія «Welcome to London»
2) Віртуальна екскурсія «English speaking countries»
3) Конкурс малюнка «Моя улюблена англійська літера»
1 – 4 класи

5 – 11 класи

1 – 2 класи
18.02.23 1) Виховний захід «National symbols of Ukraine»
2) Віртуальна екскурсія
«Париж — місто мрій» Підбиття підсумків.
8 – 9 класи

5 класи
1 – 11класи

06.02.2023 – 10.02.2023 – Тиждень математики та фізики

Facebook

День безпечного інтернету

Facebook

Facebook

29 січня – День пам'яті Героїв Крут

Facebook

Учні нашої школи одержали перемогу в конкурсі творів-есе з правової тематики ”У МЕНЕ Є ПРАВО”, який було проведено серед учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти України

Facebook

22 січня – День Соборності України_ХЗОШ 57_

Facebook

Facebook

План заходів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області з нагоди відзначення Дня Соборності України

№ з/п Назва заходу Дата проведення Клас Відповідальна особа
1. Онлайн-виставка літератури на сайті школи «Вона наш витвір, наша мрія соборна, вільна Україна» Протягом тижня 1-11 класи Вчителі історії
2. Віртуальна експозиція фотографій «Великий день злуки» (17.01.2023-23.01.20223) Протягом тижня 1-11 класи Вчителі історії
3. Онлайн-виставка малюнків «Уклін всім, хто край свій боронить»; «Я живу в Україні» 17.01.2023- 18.01.2023 1-6 класи Класні керівники
4. Виховна година «День Соборності України – символ єднання українського народу» 20.01.2023 1-11 класи Класні керівники
5. Тематична класна година: «Україна в нас одна» «У боротьбі за незалежність» «Єднання заради незалежності» 17.01.2023 18.01.2023 20.01.2023 1-4 класи 5-8 класи 9-11 класи Класні керівники Класні керівники Класні керівники
6. Конкурс учнівських творів та рефератів «Борці за незалежність України» 18.01.2023 9-11 класи Назаренко Л.Я. Зінченко В.В.
7. Відеоекскурс «Соборна мати-Україна одна для всіх, як оберіг» 19.01.2023 5-9 класи Класні керівники
8. Круглий стіл «Україна - велика сім я. Ми всі іі діти» 19.01.2023 8-11 класи Зінченко В.В.
9. Бесіда «Єдність як запорука сили». Протягом тижня 1-11 класи Класні керівники
10. Челендж єдності «Моя Україно! Ти мати єдина на всі покоління й віки!» Протягом тижня 1-11 класи Класні керівники
11. Розміщення на сайті школи інформації про проведення заходів з нагоди відзначення Дня Збройних Сил 06.12.2022 Маслова С.В., Онищенко Л.О.

16.01.2023 — 20.01.2023 — Тиждень правової освіти та правових знань

Facebook

План проведення Тижня правової освіти та правових знань з 16.01.2023 — 20.01.2023

№ п/п Заходи Дата Виконавець
1. Індивідуальні бесіди з учнями, схильними до пропусків занять. протягом тижня Класні керівники, психолог
2. Лекція «Торгівля людьми - грубе порушення прав громадянина» 16.01.2023 Баранська Н.В.
3. Тематична виставка художньої літератури та періодичних видань протягом тижня Загайнова А.Ф.
4. Віртуальна подорож «Великі права маленької людини» 17.01.2023 Зінченко В.В.
5. Тренінг «Моральні принципи досягнення успіху» 18.01.2023 Баранська Н.В.
6. Диспут «Порушення прав людини: експлуатація та торгівля» протягом тижня Пантелеєва С.О.
7. Пізнавально-розважальна гра «Чи толерантна ти людина?» 19.01.2023 Баранська Н.В.
8. Психологічний практикум «Особиста відповідальність – пріоритетна риса громадянина» 20.01.2023 Пантелеєва С.О.
9. Конференція «Зупинимо булінг разом» 21.01.2023 Супрунова О.М.

Вітаємо Чуйкову Вероніку, ученицю ХЗОШ 57, з перемогою в обласному етапі Всеукраїнської доброчинної акції на підтримку наших Героїв на передовій «Новорічна листівка на передову»

Facebook

Учні ХЗОШ 57 брали активну учать та стали переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на написання есе «Війна за СВІЙ шлях»

Facebook

300-річчя від дня народження видатного українського філософа, поета й педагога, шукача світла Григорія Савича Сковороди

Facebook

План заходів щодо відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди

№ з/п Назва заходу Дата проведення Клас Відповідальна особа
1. Віртуальна екскурсія «Стежками Г.С. Сковороди» 21.11.2022-25.11.2022 8-А 8-Б Назаренко Л.Я.
2. Участь у VІІ Обласній учнівській науково-практичній конференції Харківського територіального відділення Малої академії наук України 19.11.2022 Безкровна Є., 7-А ВорнікМ., 10-А Удовіченко Л.Г.
3. Літературне читання «Філософські вчення Г.С. Сковороди» 28.11.2022 9-А 9-Б Удовіченко Л.Г.
4. Участь у фестивалі ораторського мистецтва серед учнів 10-11 класів за темою «Пізнай себе, свій рід, свій нарід, свою землю – і ти побачиш шлях у життя» листопад- грудень Луговий Богдан, 11-А, Удовіченко Л.Г
5. Презентація «Сродна праця – це найсолодша в світі річ» («Моя майбутня професія») 28.11.2022-02.12.2022 11-А Супрунова О.М.
6. Челендж для вчителів «Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю» 05.12.2022-09.11.2022 педколектив школи Супрунова О.М.
7. Виготовлення буклетів «Життєвий шлях Г.С. Сковороди» 12.12.2022-16.12.2022 10-А 10-Б Удовіченко Л.Г.
8. Участь у марафоні «Григорій Сковорода крізь призму сучасності 28.11.2022-16.12.2022 1-11 Класні керівники

День Святого Миколая

Facebook

Facebook

Facebook

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Facebook

Вітаємо ученицю нашого закладу освіти, Чуйкову Вероніку, з перемогою в обласному етапі Всеукраїнської доброчинної акції на підтримку наших Героїв на передовій «Новорічна листівка на передову».

Facebook

09.12.2022 — учні нашого закладу освіти брали активну участь в освітньо-профорієнтаційному заході Харківського національного університета міського господарства імені О.М. Бекетова #BeketovOpenSpace за участі відповідального секретаря приймальної комісії та представників навчально-наукових інститутів університету онлайн на платформі ZOOM

Facebook

05.12.2022 — 09.12.2022 — Тиждень правової освіти та правових знань

Facebook

План проведення Тижня правової освіти та правових знань з 05.12.2022 по 09.12.2022

№ з/п Назва заходу Клас Термін проведення Відповідальний
1. Виготовлення буклетів «Дитяча праця і права дитини» 9-11 05.12.2022 Баранська Н.В.
2. Круглий стіл «Немає прав без обов’язків» 5-11 06.12.2022 Зінченко В.В.
3. Психологічний практикум «Як не стати жертвою торгівлі людьми» 7-11 07.12.2022 Пантелеєва С.О.
4. Олімпіада з правових знань 9-10 згідно з графіком Баранська Н.В.
5. Круглий стіл з працівниками правоохоронних органів «Насильство та як його уникнути» 8-11 протягом тижня Баранська Н.В.
6. Тематичні години спілкування: «Мої права та обов’язки», «Діти мають знати свої права», «Твоя активна життєва позиція» 1-4
5-8
9-11
08.12.2022 Класні керівники
7. Правовий лекторій «Кожна дитина має право» 1-11 протягом тижня Баранська Н.В.
8. Тренінг «Булінг, що потрібно знати і як діяти» 5-9 09.12.2022 Баранська Н.В.
9. Тематична виставка правової літератури в бібілотеці 1-11 протягом тижня Загайнова А.Ф.
10. Висвітлення інформації на сайті школи протягом тижня Маслова С.В., Онищенко Л.О.

05.12.2022 — 09.12.2022 — Тиждень військово-патріотичного виховання

Facebook

План проведення Тижня військово-патріотичного виховання з 05.12.2022 — 09.12.2022

№ з/п Назва заходу Дата проведення Клас Відповідальна особа
1. Вшанування загиблих Героїв району хвилиною мовчання 06.12.2022 1-11 класи Адміністрація школи
2. Онлайн-виставка малюнків «Зі святом захисники!», «Уклін всім, хто край свій боронить»; «Героїв стежина – від батька до сина» 05.12.2022- 09.12.2022 1-6 класи Класні керівники
3. Тематична година спілкування «Гідність та свобода майбутнє України» 07.12.2022 10-11 класи Баранська Н.В.
4. Тематичні онлайн-уроки з предмету «Захист України» 05.12.2022- 09.12.2022 10-11 класи Пантелєєва С.О., Неведомський А.Д.
5. Віртуальні уроки мужності «Уклін всім, хто край свій рідний боронить» протягом тижня 5-9 класи Класні керівники
6. Створення буктрейлерів «Вірні сини Батьківщини» 05.12.2022-09.12.2022 10-11 класи Пантелєєва С.О., Неведомський А.Д.
7. Участь у Всеукраїнській доброчинній акції «Новорічні листівки на передову» До 30.11.2022 1-11 класи Супрунова О.М.
8. Участь у районному флешмоб підтримки ЗСУ «Збройним Силам України –наша шана, подяка, довіра!» 06.12.2022 1-11 класи Класні керівники
9. Практичні онлайн-заняття: «Надання невідкладної допомоги пораненому» 07.12.2021 10-11 клси Пантелєва С.О.
10. Вихона година «Величне ім’я – захисник України» 06.12.2022 1-4 класи Класні керівники
11. Класна година «Твоя країна Україна – і ти її громадянин!» 09.12.2022 1-11класи Класні керівники
12. Розміщення на сайті школи інформації про проведення Тижня військово-патріотичного виховання протягом тижня Маслова С.В., Онищенко Л.О.

05.12.2022 — 09.12.2022 — Тиждень доброчесності

Facebook

План проведення Тижня доброчесності з 05.12.2022 по 09.12.2022

№ з/п Назва заходу Клас Термін проведення Відповідальний
1. Виховна година «Урок доброчесності» 1-11 05.12.2022 Баранська Н.В. Кувайцева І.Г.
2. Круглий стіл «Що таке корупція?» 8-9 05.12.2022 Зінченко Н.А., Чорна А.І.
3. Конкурс малюнків «Мандрівка містом доброчесності» 1-4 07.12.2022 Класні керівники
4. Тематична виставка в шкільній бібліотеці «Скажемо доброчесності – ТАК!» 1-11 Протягом тижня Загайнова А.Ф.
5. Психологічний тренінг «Я обираю чесність»» 5-6 07.12.2022 Пантелєєва С.О.
6. Перегляд та обговорення відеофільму: «Станція призначення – ЖИТТЯ» 1-11 09.12.2022 Гриценко С.В.,
7. Диспут «Будь доброчесним- поводься безпечно» 7-8 08.12.2022 Класні керівники
8. Круглий стіл «Конфлікт інтересів» 8-10 09.12.2022 Класні керівники

7 грудня – в України відзначають День місцевого самоврядування.

Учнівське самоврядування є важливою складовою системи виховної роботи нашого закладу освіти. Діє цілісна модель розвитку учнівського самоврядування.

Зокрема, на базі нашої школи створено екологічну організацію «Первоцвіт».

Facebook

З нагоди Дня Збройних Сил України, з метою виховання в учнів почуття патріотизму, людяності, любові до своєї Батьківщини, в нашому закладі освіти було проведено заходи, спрямовані на виховання глибоких патріотичних почуттів, формування активної громадянської позиції щодо єдиної цілісної держави та захисту її кордонів

Facebook

План заходів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області з нагоди відзначення Дня Збройних Сил України

№ з/п Назва заходу Дата проведення Клас Відповідальна особа
1. Вшанування загиблих Героїв району хвилиною мовчання 06.12.2022 1-11 класи Адміністрація школи
2. Онлайн-виставка малюнків «Зі святом захисники!», «Уклін всім, хто край свій боронить»; «Героїв стежина – від батька до сина» 01.12.2022- 06.12.2022 1-6 класи Класні керівники
3. Виховна година «Величне ім’я – захисник України» 06.12.2022 1-4 класи Класні керівники
4. Тематична година спілкування «Гідність та свобода майбутнє України» 10-11 класи Баранська Н.В.
5. Тематичні онлайн-уроки з предмету «Захист України» 01.12.2022- 06.12.2022 10-11 класи Пантелєєва С.О., Неведомський А.Д.
6. Віртуальні уроки мужності Уклін всім, хто край свій рідний боронить» 06.12.2022 5-9 класи Класні керівники
7. Створення буктрейлерів «Вірні сини Батьківщини» 02.12.2022-06.12.2022 10-11 класи Пантелєєва С.О., Неведомський А.Д.
8. Онлайн-зустріч лідерів учнівського самоврядування за темою: «Історія створення Збройних Сил України» 05.12.2022 Учнівське самоврядування Багнюкова О.В.
9. Участь у Всеукраїнській доброчинній акції «Новорічні листівки на передову» До 30.11.2022 1-11 класи Супрунова О.М.
10. Районний флешмоб підтримки ЗСУ «Збройним Силам України –наша шана, подяка, довіра!» 06.12.2022 1-11 класи Класні керівники
11. Розміщення на сайті школи інформації про проведення заходів з нагоди відзначення Дня Збройних Сил 06.12.2022 Маслова С.В., Онищенко Л.О.

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю – це день боротьби людей з вадами здоров’я за свої права

Facebook

01.12.2022 – День боротьби зі СНІДом

Facebook

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років

Facebook

План заходів у зв’язку 90-ми роковинами Голодомору у 1932-1933 років в Україні та відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів

№ з/п Назва заходу Дата проведення Місце проведення, клас Відповідальна особа
1. Забезпечити приспущення Державного прапору України з траурною стрічкою на будівлі 26.11.2022 Фасад будівлі Адміністрація школи
2. Онлайн-виставка літератури на сайті закладу «Жниви скорботи» 25.11.2022 Сайт школи Оніщенко Л.О., Маслова С.В.
3. Загальношкільна акція «Запали свічку» 26.11.2022 1-11 Супрунова О.М., Зінченко В.В,, Баранська Н.В.
4. Інформаційний дайджест для учнів та вчителів онлайн «Голодомор –геноцид українського народу» 21.11.2022- 25.11.2022 1-11 Баранська Н.В.
5. Тематичні онлайн-уроки «Незабудка – біль душі і пам’ять серця» 25.11.2022 10-11 Зінченко В.В, класні керівники
6. Перегляд відеоролика «Ти приніс мені яблуко?» із обговоренням згідно рекомендацій Інституту Національноі пам’яті 24.11.2022- 25.11.2022 Баранська Н.В., Зінченко В.В,
7. Акція «Пам’ять колосків у долі моєї родини» 23.11.2022- 25.11.2022 1-11 Баранська Н.В., класні керівники
8. Майстер-клас «Створення квітки-незабудки до Дня вшанування пам’яті Голодомору» 21.11.2022- 25.11.2022 5-9 Яковенко О.О.

21.11.2022 – День гідності та свободи

Facebook

Учні та вчителі нашого закладу освіти стали переможцями щорічного Всеукраїнського конкурсу фото-та відеоробіт «Безпечна країна»

Facebook

З 14 по 20 листопада 2022 у нашому закладі освіти проведено Тиждень безпеки дорожнього руху із загальною темою «Безпека на дорогах в умовах воєнного стану»

Facebook

18 листопада – Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

Facebook

План проведення Тижня безпеки дорожнього руху із загальною темою «Безпека на дорогах в умовах воєнного стану»

14.11.2022—20.11.2022

№ з/п Назва заходу Термін проведення Відповідальний
1. Круглий стіл «Безпека на транспорті в умовах воєнного стану» 14.11.2022 Класні керівники
2. Організувати онлайн-зустрічі з працівниками патрульної поліції під час проведення виховних годин Протягом тижня Адміністрація школи, класні керівники
3. Оформити в шкільній бібліотеці книжкову виставку «Правила маленького пішохода» Протягом тижня Шкільний бібліотекар
4. Відкриття виставки фоторобіт «Молодь за безпеку дорожнього руху» щорічного Всеукраїнського конкурсу в межах проєкту «Безпечна країна». 15.11.2022 Класні керівники
5. Організувати конкурси: дитячих малюнків для учнів 1-4 класів на тему: «Дитинству – безпечні дороги»; буклети «Дитинству – безпечні дороги», «Склади кросворд і ребус з Правил дорожнього руху» (5-11 класи) 16.11.2022 Педагог-організатор, класні керівники
6. Диспут «Безпека понад усе! Як зберегти своє життя!» 17.11.2022 Вчителі основ здоров’я
7. Проведення навчального селфі-марафону «Дорожня грамота» (селфі дітей та батьків із дорожніми знаками) Протягом тижня Класні керівники
8. Проведення конкурсу малюнків «Правила дорожнього руху знай – життя та здоров’я зберігай» 17.11.2022 Кувайцева І.Г., Пантелеєва С.О., Удовіченко Л.Г. Зінченко В.В.
9. Провести бесіду щодо безпечної поведінки дітей на дорогах «Безпека на дорогах в умовах воєнного стану» 18.11.2022 Класні керівники
10. Провести Єдиний національний урок «Безпечна дорога додому» 18.11.2022 Класні керівники
11. Написання тематичного диктанту «Азбука доріг. Школа Світлофора» для учнів початкової школи 19.11.2022 Класні керівники
12. Проведення онлайн-конференцій «Правила дорожнього руху», «Безпека на дорозі – безпека життя»

16.11.2022 — День толерантності у ХЗОШ №57

Facebook

День української писемності та мови_ХЗОШ 57_

Facebook

Акція «Якщо кожен допоможе — Україна переможе!»

Facebook

Cвяткування Гелловіну

Facebook

Вірші про найкращу у світі школу

Facebook

28.10.2022 у нашому закладі освіти було проведено тренінг "Знаймо свої права — виконуймо свої обов'язки"

Дітей ознайомили з правами, що гарантуються законом, сприяли формуванню правового світогляду, системи теоретичних поглядів на права дитини, формували активну позицію щодо реалізації себе та своїх прав у житті, правову свідомість, розвивали логічне мислення, інтерес до правових знань, навички самореалізації і самовиховання, виховували пошану до законів України.

Facebook

28.10.2022 — учні та вчителі нашої школи взяли участь у презентації ІІІ Всеукраїнського марафону з української мови

Ввідний тренінг для мовознавців відбувся 28 жовтня. Під час онлайн-події Вікторія Савенець, заступниця директора компанії HUMAN та член конкурсної комісії, Олена Артеменко, начальниця відділу організації масових заходів та інформаційно-аналітичної роботи ДНУ «ІМЗО», Аліна Куценко, голова відділу з підтримки користувачів HUMAN, Олександр Авраменко, керівник творчої групи зі створення тестових завдань, привітали учасників марафону, розказали про правила конкурсу й технічну підготовку до нього, а також поділилися рекомендаціями, які допоможуть мовознавцям отримати найкращі результати.

З нетерпінням очікуємо на початок марафону!

Шануймо мову! Славімо Україну!

Facebook

Акція «Якщо кожен допоможе — Україна переможе!»

Учні, вчителі та батьки ХЗОШ 57 долучились до волонтерської акції Холодногірського та Новобаварського районів «Якщо кожен допоможе — Україна переможе!»

Впродовж місяця учнями, вчителями та батьками було власноруч виготовлено унікальні патріотичні сувеніри.

У людних місцях було розміщено скриньки допомоги.

Кожен міг зробити невеликий внесок до скриньки, а на згадку отримати сувенір.

Всі виручені кошти будуть використані для придбання шоломів бійцям Збройних сил України.

Перемогу може наблизити кожен із нас!

Разом до перемоги!

Facebook


План проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності

№ з/п Назва заходу Клас Дата проведення Відповідальний
1. Онлайн виховна година «Твоя безпека - це твоя уважність» 1-11 17.10.2022 Класні керівники
2. Онлайн вікторини: «Правила безпечної поведінки» (1-4 кл.), «Безпека та загрози»(5-8), «Виживання в екстремальній ситуації» (9-11); 1-11 18.10.2022 Класні керівники
3. Виставка тематичної літератури в шкільній бібліотеці Протягом тижня Загайнова А.Ф.
4. Кінозал «Це повинен знати кожен» 5-7 Протягом тижня Класні керівники
5. Виставки дитячих малюнків: «Будь уважним», «Правила безпеки», «Пожежна безпека очима дітей» 1-6 18.10.2022 Пантелеєва С.О., Яковенко О.О.
6. Онлайн вікторина «Будь обережним з вогнем!» 5-6 19.10.2022 Зінченко В.В.
7. Презентація «Охорона праці очима дітей» 1-11 Протягом тижня Пантелеєва С.О.
8. Онлайн хвилини дискусії «Будь обережним на вулиці і вдома» 21.10.2022 Класні керівники
9. Висвітлення інформації про проведення Тижня знань на сайті школи Протягом тижня Маслова С.В., Онищенко Л.О.
10. Виготовлення буклетів «Молодь обирає здоровий спосіб життя» 1-11 20.10.2022 Кувайцева І.Г., Зінченко В.М., Пантелеєва С.О.

21.10.2022 — єдиний урок з попередження всіх видів дитячого травматизму під час осінніх канікул та особистої безпеки під час воєнного стану

Детальніше

Уроки з єдиної безпеки

Детальніше

Учні нашого закладу освіти брали активну участь в обласній краєзнавчій Акції учнівської молоді «Незалежність України очима юних краєзнавців», яку було присвячено Дню Незалежності України

Детальніше

Учень 11-А класу нашого закладу освіти, Луговий Богдан, став переможцем І (районного) етапу фестивалю ораторського мистецтва серед учнів 10-11 класів за темою «Пізнай себе, свій рід, свій нарід, свою землю – і ти побачиш шлях у життя (Григорій Сковорода)»

Детальніше

Онлайн-курс «Цивільна безпека та підготовка до надзвичайних ситуацій»

Детальніше

17.10.2022 — 21.10.2022 —Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

Детальніше

Детальніше

Акція «Каштан збери — ЗСУ допоможи»

Детальніше

День захисників і захисниць України

Детальніше

Акція «Героям сучасності»

Детальніше

10.10.2022 — Всесвітній день психічного здоров’я

Детальніше

Всеукраїнський місячник шкільних бібілотек. Презентація "Моя улюблена книга"

/Files/images/2022_2023/изображение_viber_2022-10-06_16-25-44-552.jpg

Детальніше

04.10.2022 — Міжнародний день тварин

/Files/images/2022_2023/4 (2).jpg

01.10.2022 — Міжнародний день людей похилого віку

/Files/images/2022_2023/44.jpg

01.10.2022 — Міжнародний день музики

/Files/images/2022_2023/изображение_viber_2022-09-30_15-50-37-863.jpg

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек

/Files/images/2022_2023/3009-vse_d_b/IMG-721d690bbe0bebb372f3298bace0079f-V.jpg

29 вересня 2022 — роковини Бабиного Яру

/Files/images/2022_2023/2909-babin_yar/IMG_20220929_174219_901.jpg

День довкілля

/Files/images/2022_2023/2709-dovkllya/photo_2022-09-23_21-53-12.jpg

27.09.2022 — День туризму

/Files/images/2022_2023/2709-turizm/IMG-960c0a05371e543820ac9dc6aa0ce6e2-V.jpg

19.09.2022 — 23.09.2022 — Тиждень права

/Files/images/2022_2023/1909-pravo/IMG-bfadca3c1083e8fcf810c16c34d65e01-V.jpg

21 вересня — Міжнародний день миру

/Files/images/2022_2023/2109_den_miru/IMG-caab99c2fd337fbfad9d14d2b7ea4a1c-V.jpg

19 вересня — День народження "смайлика"

/Files/images/2022_2023/1909-smaylik/IMG-3790f8c0ad94e0a7f09f553718efe534-V.jpg

17.09.2022 — День рятівника України_ХЗОШ 57_

/Files/images/2022_2023/1709-ryatvnik/IMG-a877f2d76bde64f1b34f8eb90d0b65c3-V.jpg

08.09.2022 — Міжнародний день грамотності

/Files/images/2022_2023/0809-gramotnst/IMG-80c8c783aa2a994f6676739cddacf576-V.jpg

5 вересня з нагоди Міжнародного дня благодійності учні нашого закладу освіти презентували фотожурнал "Зустрічаємо світ добрими справами!"

/Files/images/2022_2023/0509-blagodynst/IMG-213ec2ca60db0e68884add7e1a332f66-V.jpg

05.09.2022 — 09.09.2022 — Тиждень фізичної культури

/Files/images/2022_2023/0509-tijden_fz_kulturi/изображение_viber_2022-09-03_11-04-25-687.jpg

01.09.2022 — єдиний урок з попередження всім видам дитячого травматизму

/Files/images/2022_2023/0109-diniy/IMG-a8e53ba21d1f14ada866f56222ce35e7-V.jpg

01.09.2022 — перший урок у новому навчальному році за темою "Ми українці: честь і слава незламним!"

/Files/images/2022_2023/0109-pershiy_urok/IMG-be39b440aa462cff7c67dd697a0a0f9d-V.jpg

01.09.2022 — свято Першого дзвоника

/Files/images/2022_2023/0109-1_veresnya/IMG-950d5083ac414de2a9bb91a20939c9a5-V.jpg

29.08.2022 — День пам’яті захисників України

/Files/images/2021_2022/2908-den_zahisnikv/IMG-5129b4bcc7620d41ee3242d96b49142a-V.jpg

День Незалежності України

/Files/images/2021_2022/2408-den_nezalejn/IMG-6635428aa27df986409574144bd1e97b-V.jpg

День Державного прапора України

/Files/images/2021_2022/2308_den_prapora/IMG-2a42d6d9c789629e2d15ba5f42c311e6-V.jpg

День міста

/Files/images/2021_2022/2308_den_msta/Screenshot_20220822-222059_Gallery.jpg

12 серпня Україна разом з усім світом відзначає Міжнародний день молоді

/Files/images/2021_2022/FB_IMG_1660592399579.jpg

Діти та дорослі нашого закладу освіти долучились до створення журналу-портфоліо «Щедра та безмежно красива наша рідна Україна!»

/Files/images/2021_2022/schedroti/IMG-05d809676580f3d226245a38b071c1fc-V.jpg

День Української Державності_ХЗОШ 57_

/Files/images/2021_2022/2807den_derjavnost/GridArt_20220726_153115198.jpg

Акція «Ми в городі працювали, урожай рясний зібрали!»

/Files/images/2021_2022/2107-urojay/IMG-510392d256f024d0d5e2a94b7bad000e-V.jpg

Всесвітній день шахів

/Files/images/2021_2022/2007den_shahv/IMG-1a78853287943493a095cf0d46cc3639-V.jpg

/Files/images/2021_2022/2007den_shahv/IMG-e3f2ad80fadbf5797288ed67a1012a10-V.jpg

Діти нашого закладу освіти, перебувають зараз далеко від Батьківщини, але їх думок ніколи не полишить рідна ненька-Україна.

Наші учні, батьки та вчителі, знаходячись за кордоном, виходять на вулиці з плакатами на підтримку рідної країни, беруть активну участь у акціях протесту проти війни, розповідають вірші, малюють малюнки, роблять фото на згадку.

/Files/images/2021_2022/za_kordonom/Screenshot_20220717-102741_Gallery.jpg

Учні та вчителі нашого закладу освіти долучились до челенджу «Діти_Харкова_прагнуть_миру»

/Files/images/2021_2022/chelendj_dti/Screenshot_20220715-151959_Video Player.jpg

/Files/images/2021_2022/chelendj_dti/Screenshot_20220715-152254_Video Player.jpg

Всесвітній день шоколаду

/Files/images/2021_2022/1107_den_shokoladu/IMG-865d5ef0bf830609fa33036023aac873-V.jpg

/Files/images/2021_2022/1107_den_shokoladu/IMG-055ca0e7b0cbf64fc8ce1971641caccc-V.jpg

/Files/images/2021_2022/1107_den_shokoladu/IMG-1c64e1147039299397bd5e28ee557f61-V.jpg

День рибалки

/Files/images/2021_2022/1007den_ribalki/IMG-1ece2dfeca57698fe1e9c5d33ec8c99e-V.jpg

Літній відпочинок

/Files/images/2021_2022/0307-ltny_vdp/IMG-277283e0636bb3d4f95601cf55dce3e8-V.jpg

/Files/images/2021_2022/0307-ltny_vdp/IMG-90de1c70daa87b55ed94a44a94ebdde0-V.jpg

/Files/images/2021_2022/0307-ltny_vdp/IMG-d5ac7ecca00749ffedf2da241bd9b6c8-V.jpg

28.06.2022 з нагоди відзначення 26-ї річниці Конституції України у нашому закладі освіти було проведено низку інформаційно-просвітницьких та виховних онлайн-заходів, присвячених урочистій даті.

Серед них: правовий путівник «Оберіг нашої державності» 1— 4 класи; години спілкування 5 — 6 класи «Моє життя, моє право»; 7 — 8 класи правова гра «Ключі до успіху країни»; вікторина «Конституція — твої права і обов'язки»; конкурс малюнків «Україна — єдина країна».

/Files/images/2021_2022/2806-den_konstituts/Screenshot_20220628-000551_Collage Maker.jpg

/Files/images/2021_2022/2806-den_konstituts/CollageMaker_20220628_005337375.jpg

/Files/images/2021_2022/2806-den_konstituts/CollageMaker_20220628_004000260.jpg

У 2022 році міжнародне свято — День батька — припадає на 19 червня, тобто в третю неділю червня. Свято відзначають у багатьох країнах світу, однак для України воно зараз має особливий сенс — наші батьки захищають своїх дітей ціною власного життя.

/Files/images/2021_2022/1906-den_batka/Screenshot_20220619-205206_Gallery.jpg

19 червня Україна відзначає День медичного працівника. Цивільні та військові медики Харківщини щодня рятують життя бійців та мирних жителів. Ми вдячні нашим батькам — медикам за їх щоденну працю.

/Files/images/2021_2022/1906-den_medpratsv/Screenshot_20220619-204707_Gallery.jpg

Випускний 2022_ХЗОШ 57_

/Files/images/2021_2022/1806-vipuskniy/20220618_112322.jpg

СВЯТО ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА

/Files/images/2021_2022/0306-svyato_ostannogo_dzvonika/Screenshot_20220602-155149_Collage Maker.jpg

/Files/images/2021_2022/0306-svyato_ostannogo_dzvonika/Screenshot_20220602-145047_Collage Maker.jpg

/Files/images/2021_2022/0306-svyato_ostannogo_dzvonika/Screenshot_20220602-181331_Collage Maker.jpg

01.06.2022 – акція "Голуб миру"

/Files/images/2021_2022/0106-aktsya_golub/IMG-59f527375f56900c89dcc99c04c25149-V.jpg

/Files/images/2021_2022/0106-aktsya_golub/IMG-6083d473217037483c0646015b6452f8-V.jpg

25.05.2022 — фотовиставка «Мандруємо рідним містом»

/Files/images/2021_2022/2505harkv/IMG-09c87ec673d50593d988986d5f30eb50-V.jpg

/Files/images/2021_2022/2505harkv/IMG-591e9c0fb9a9072fff8a542922e4baec-V.jpg

21.05.2022 – День науки_ХЗОШ 57

/Files/images/2021_2022/2105den_nauki/FB_IMG_1653154304539.jpg

/Files/images/2021_2022/2105den_nauki/FB_IMG_1653154308290.jpg

21.05.2022 – День Європи_ХЗОШ 57

/Files/images/2021_2022/2105_den_vropi/FB_IMG_1653154182409.jpg

/Files/images/2021_2022/2105_den_vropi/FB_IMG_1653154164117.jpg

Онлайн-флешмоб «Вишиванка, моя вишиванка»

/Files/images/2021_2022/1905-den_vishivanki/IMG-66df3c3fc7e9ac1c3abfec432da7258c-V.jpg

/Files/images/2021_2022/1905-den_vishivanki/IMG-c945f4a55d504551134b55ca53d77c1a-V.jpg

15.05.2022 — Міжнародний день сім'ї_ХЗОШ 57_

/Files/images/2021_2022/1505-den_sm/CollageMaker_20220515_221513923.jpg

08.05.2022 — День матері

/Files/images/2021_2022/0805-den_mater/CollageMaker_20220513_052034233.jpg

/Files/images/2021_2022/0805-den_mater/CollageMaker_20220513_052212078.jpg

04.05.2022 — вітаємо вчителів та учнів ХЗОШ 57, активних учасників конкурсу "Всеукраїнський Юнацький Водний Приз 2022"

/Files/images/2021_2022/0405-vodniy_priz/Screenshot_20220504-151229_Adobe Acrobat.jpg

/Files/images/2021_2022/0405-vodniy_priz/Screenshot_20220504-151242_Adobe Acrobat.jpg

25.04.2022 учні ХЗОШ 57 приєдналися до акції «Голуб миру»

/Files/images/2021_2022/2504-aktsya_golub_miru/CollageMaker_20220512_190418896.jpg

24.04.2022 — свято Великодня

/Files/images/2021_2022/2404-velikden/1_CollageMaker_20220424_104303999.jpg

22.04.2022 учні ХЗОШ 57 долучились до флешмобу "Ми — за мирне небо в Україні!"

/Files/images/2021_2022/2204-fleshmob_mi/Screenshot_20220512-151526_Facebook.jpg

/Files/images/2021_2022/2204-fleshmob_mi/Screenshot_20220512-151512_Facebook.jpg

/Files/images/2021_2022/2204-fleshmob_mi/Screenshot_20220512-151000_Facebook.jpg

12-15 квітня 2022 року учні ХЗОШ 57 долучились до Всеукраїнської акції дитячих малюнків «Миру — мир!»

/Files/images/2021_2022/12-1504-vseukranska_aktsya/CollageMaker_20220512_183558243.jpg

Підсумки Всеукраїнської фотовиставки “Україна — це ми!”

/Files/images/2021_2022/Screenshot_20220331-141722_Adobe Acrobat.jpg

21.02.2022 — Тиждень зарубіжної мови та літератури

/Files/images/2021_2022/2102-tijden/IMG-18077385ab3991ebb315b5bfe02e831b-V.jpg

Учні Харківської загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області брали активну участь в обласній виставці дитячого малюнку «Мій біль — Афганістан», присвяченій вшануванню учасників бойових дій на території інших держав

/Files/images/2021_2022/2102afganstan/IMG-7be49f74573ddb39738778a5e27ca4c2-V.jpg

21.02.2022 — заходи з нагоди Міжнародного дня рідної мови в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області

/Files/images/2021_2022/2102mjnarodniy/IMG-de2fb56df4959e471d96b13e82fd420a-V.jpg

18.02.2022 в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області відбулись заходи із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні

/Files/images/2021_2022/1802nebesna_sotnya/IMG-1dbf182de78c7738a0a3000abc5edd16-V.jpg

17.02.2020 — заходи з нагоди Міжнародного Дня спонтанного прояву доброти "Даруй добро і щастя в серці відгукнеться" в ХЗОШ №57

/Files/images/2021_2022/1702-den_dobra/IMG-c98715223ef2ef0eb30727aec6cd8214-V.jpg

16 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського, в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області відзначили державне свято — День єднання

/Files/images/2021_2022/1602-den_dnost/IMG-d9e8aafe77c8ebaf424fc55078f13bc3-V.jpg

/Files/images/2021_2022/1602-den_dnost/IMG-4a3f9689e2377f40bf4e3e9f08ef2701-V.jpg

15.02.2022 учні Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області брали активну участь у відбірковому турі районного Фестивалю самодіяльної творчості «Шлях до зірок»

/Files/images/2021_2022/1502-shlyah_do_zrok/IMG-4a88910bddccbcce67eeed1339ae8786-V.jpg

14.02.2022 — День святого Валентина в ХЗОШ 57

/Files/images/2021_2022/1402-den_sv_val/IMG-bb0d7355a6c5e951eacfc5077fdf802c-V.jpg

Учні Харківської загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області брали активну участь у регіональному турі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка "Охорона праці дітей очима дітей-2022"

/Files/images/2021_2022/1102-ohorona_prats/IMG-338f08eac0ad7d50fa239899bc08ada0-V.jpg

З 07.02.2022 по 11.02.2022 в межах тижня англійської мови серед учнів Харківської загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області відбулись засідання Євроклубу

/Files/images/2021_2022/vroklub/IMG-6a6c587af72cd7d94c1933f12bcdd723-V.jpg

З 07.02.2022 по 11.02.2022 в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області відбувався тиждень англійської мови

/Files/images/2021_2022/1102-tijd_angl/IMG-6476b8cd1eab56c2db4d07bfd10849a1-V.jpg

08.02.2022 в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області з нагоди Дня безпечного Інтернету (Safer Internet Day) відбувся виховний захід «Обачність. Пильність. Захист. Ввічливість. Сміливість»

/Files/images/2021_2022/0802-den_nt/IMG-89d45e151bbeca417b9449d708c7d253-V.jpg

З нагоди відкриття ХХІV зимових Олімпійських ігор, для підтримки наших олімпійців в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області відбувалась церемонія підняття Олімпійського прапору

/Files/images/2021_2022/0602-vdkrittya/IMG-8e2d109bf593a890eb10851ab35001e8-V.jpg

З 31.01.2022 по 04.02.2022 в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області відбувався тиждень фізики

/Files/images/2021_2022/0402-tij_fz/IMG-ccaf9c3e5f520b8691352ad2d292d50e-V.jpg

З 31.01.2022 по 04.02.2022 в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області відбувався тиждень математики

/Files/images/2021_2022/0402-tij_mat/IMG-79aa5c752a52a9fad7d1481d2552bc5d-V0.jpg

28.01.2022 — відзначення Дня пам’яті Героїв Крут у ХЗОШ 57

/Files/images/2021_2022/2801-kruti/IMG-26102654758a347dd6c148113f031455-V.jpg

/Files/images/2021_2022/2801-kruti/IMG-47a609738c68a20561bdcdde01fd01d2-V.jpg

27.01.2022 — День пам'яті жертв Голокосту в ХЗОШ 57

/Files/images/2021_2022/2701-golokost/IMG-d4a4f4af0a1ce41b74a8e728164279ed-V.jpg

27.01.2022 у межах проведення тижня біології та хімії учні Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №57 Харківської міської ради Харківської області під керівництвом вчителя біології Багнюкової О.В. взяли активну участь у прес-конференції "Я обираю здоров'я, успіх, життя"

/Files/images/2021_2022/2701-pres-konferentsya/IMG-98984163203323f18d52a644acefa113-V.jpg

/Files/images/2021_2022/2701-pres-konferentsya/IMG-fc9eecb2fd92a0a755294ddbff7bad80-V.jpg

21.01.2022 — напередодні Дня Соборності України, який щорічно відзначається 22 січня, в ХЗОШ №57 було проведено тематичні заходи

/Files/images/2021_2022/2101-sobornst/ХЗОШ 57 (4).jpg

/Files/images/2021_2022/2101-sobornst/ХЗОШ 57 (3).jpg

У межах правового тижня в нашому закладі освіти 20.01.2022 було проведено виховний захід "Стоп булінг"

/Files/images/2021_2022/2001-stop_bulng/IMG-f0d6ecb73da980b82f5dbbaeea91fda9-V.jpg

18.01.2022 — навчальна евакуація та відпрацювання дій при виникненні надзвичайних ситуацій

/Files/images/2021_2022/1801-evakuatsya/IMG-90d0073f99552c3efaf13ea7bd52c5b0-V.jpg

11.01.2022 — відвідування співробітниками патрульної поліції нашого закладу освіти в межах проєкту "Шкільний офіцер"

/Files/images/2021_2022/1101-poltsya/IMG-a95c307cf537b946473470b3902690d3-V.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 3135