НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Конституція (Основний закон) України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1998

Закон України "Про освіту" від 23.03.1966р. №100/96-ВР (зі змінами і доповненнями)

Закон України "Про загальну і середню освіту" від 12.05.1999р. № 651-XIV

Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року

Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року

Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року

Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей від 30.09.2000 р.

Сімейний кодекс України

Закон України «Про охорону дитинства» від 10.04.2008, № 257- VІ

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 06.11.2012 р. 3 5477- VІ( 5477-17)

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 16.10.2012 № 5462- VІ ( 5462- 17)

Закон України «Про соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.10.2012 № 5462- VІ ( 5462- 17)

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ

Закон України «Про засади державної мовної політики» від 06.11.2012 № 5475/VІ

Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року від 05.03.2009 №1065-VІ

Указ Президента України «Про національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001р. № 992/2001

Указ Президента України «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 16.12.2011 р. № 1163/2011

Указ Президента України «Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві» від 18.03.1998 №200/98

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 13.11.2001 №1071/2001

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства» від 31.05.2012 р. № 483

Постанова Кабінету Міністрів України «Про програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року» від 30.11.2011 р. № 1209-р

Наказ Міністерства Освіти і Науки України «Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіті» від 10.09.2009 № 839

Лист Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України «Про рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення» від 19.11.2010 № 1/9-838

Наказ Міністерства Освіти і Науки України «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту» від 29.10.2010 №1023

Наказ Міністерства Освіти і Науки України «Про вжиття заходів щодо запобігання насильства над дітьми» від 01.02.2010 №59

Наказ Міністерства Освіти і Науки України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року» від 30.12.2010 №1312

Наказ Міністерства Освіти і Науки України «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 №2140» від 30.12.2010 №1313

Лист Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України «Щодо посилення профілактичної роботи у навчальних закладах та організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді» від 20.01.2012 № 1/9-43

Лист Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи» від 27.07.2012 № 1/9-530

Наказ Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року» від 03.08.2012 № 888

Лист Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України «Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання» від 09.08.2012 № 1/9-557

Наказ Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України «Про заходи щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 11.01.2012 № 12

Наказ Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період 2015 року» від 19.07.2012 № 827

Наказ Міністерства від 29.03.2010№ 255 «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживанняі продажу пива та слабоалкогольних напоїв»

Лист МОН № 1/9-632 від 11.09.09 року "Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх"

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 № 1/9-623 «Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи»

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.02.2013 № 1/9-96 «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді»

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.01.2014 № 1/9-80 «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді»

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.02.2014 № 1/9-118 «Щодо профілактичної роботи з запобігання протидії поширенню наркоманії серед дітей та учнівської молоді»

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права» від 31.08.2016 №627-р

Кiлькiсть переглядiв: 41