ДПА

2023

/Files/images/2021_2022/dpa/i1.jpeg

Через ситуацію в Україні, яка потерпає від брутальної, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації здобувачі повної загальної середньої освіти не проходитимуть державну підсумкову атестацію в 2022/2023 навчальному році.

Наказ про звільнення від проходження ДПА учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 н.р. по ХЗОШ 57

Наказ про звільнення від проходження ДПА учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної освіти у 2022/2023 н.р. по ХЗОШ 57Нагадаємо, що минулого навчального року міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ, яким було звільнено від проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році.


Наказ МОН №232 від 28.02.2022 року "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році"


Особливості ДПА в минулих навчальних роках

ДПА — державна підсумкова атестація — це перевірка того, наскільки освітній рівень випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, III ступенів та професійно-технічних навчальних закладів відповідає державним вимогам.

ДПА здають випускники 4-х, 9-х, 11-х класів, а також випускники коледжів і професійно-технічних навчальних закладів, які надають повну загальну середню освіту. В 11-му класі ДПА може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Це означає, що результати ЗНО з трьох навчальних предметів зараховуються випускникам 11 класів як результати ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

ДПА проводиться наприкінці навчального року з предметів, перелік яких щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України. Обов’язковою є атестація з української мови.

ДПА проводиться у письмовій формі. Завдання укладаються навчальними закладами відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

Результати ДПА визначаються за 12-бальною шкалою за загальними критеріями оцінювання. Бали, отримані за атестацію, не впливають на річні оцінки і виставляються окремо.

Школи самостійно визначають строки проведення ДПА, крім ДПА у формі ЗНО. Учні, які пропустили ДПА з поважних причин (хвороба, смерть близьких, надзвичайні ситуації, навчання за кордоном), мають право пройти атестацію в інші строки. Учні 11-х класів, які не пройшли ДПА під час основної сесії ЗНО, мають право пройти атестацію під час додаткової сесії ЗНО.

ДПА у 4-му класі

Для випускників початкової школи ДПА проводиться з метою перевірки якості освіти. Атестація проводиться у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: української мови (включає читання) і математики. У школах із викладанням мовою національних громад за бажанням батьків та школи діти можуть додатково складати іспити з третього предмету — рідної мови.

Завдання для ДПА готуються вчителями школи на основі вимог Міністерства освіти і науки і затверджуються керівником закладу освіти. Завдання є єдиними для всіх класів паралелі.

Графік проведення ДПА визначається педагогічним колективом школи. Контрольні роботи проводяться на другому чи третьому уроці, крім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових. На проведення контрольної роботи відводиться один урок: 5 хв. — на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. — на її виконання.

Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою і не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів. Вони проставляються в окрему колонку в класному журналі та табелі.

ДПА у 9-му класі

У 9-х класах державна підсумкова атестація проводиться з трьох предметів:

1. українська мова;

2. математика;

3. предмет за вибором педагогічної ради: українська література, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, німецька, іспанська, французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти), історія України, всесвітня історія, правознавство, географія, біологія, хімія, фізика, інформатика. У закладах освіти з навчанням або вивченням мов національних громад третім предметом для проведення ДПА можуть бути мова національної громади або інтегрований курс «Література».

ДПА в 11-му класі

Після 11-го класу учні складають атестацію у формі ЗНО з трьох предметів:

1. українська мова та література — обов’язково;

2. історія України або математика — на вибір;

3. будь-який предмет з визначеного переліку на вибір випускника.

Для проходження ДПА можна обрати і математику, і історію України. Також випускники шкіл національних громад можуть здавати четвертий іспит ДПА зі своєї рідної мови.

На що впливають результати ДПА?

Результати ДПА заносяться у табель навчальних досягнень (4 клас), в додатки до свідоцтва про базову загальну середню освіту (9 клас) та атестата про повну загальну середню освіту (11 клас), і враховуються при розрахунку середнього балу, а також при визначенні претендентів на золоту або срібну медаль.

Кiлькiсть переглядiв: 127